Astronomická kniha a Kniha snů

Astronomická kniha

Uriel je Anděl, který provází Henocha zjevením, při němž jsou mu odkryta tajemství pohybu nebeských těles (hlavně Slunce a Měsíce) a kalendář o 364 dnech. Smysl celého tohoto zjevení je vyjádřen na závěr a je jím správné zachovávání kalendáře.

Kniha snů

Henoch vypráví dva sny, které se mu zdály ještě v době před svatbou.

První velmi krátký a pojednává o potopě, která má na zem přijít. Ústí do modlitby, v níž Henoch prosí za zachování rodu spravedlivých před záhubou.

Druhý mnohem delší a obsahuje tzv. „Apokalypsu zvířat“ či „Zvířecí apokalypsu“. Apokalypsa převypravuje obrazným způsobem dějiny od stvoření Adama až po dobu pisatele (2. stol. př. n. l.?) a ústí do eschatologických událostí, soudu, obnovy země a zničení hříšníků.
Autorem tohoto původně samostatného textu je člen nějaké židovské náboženské sekty z přibližně 2. století př. n. l., patrně z dob Makabejských válek. Zvířecí apokalypsa proto, že všichni aktéři jsou ztvárněni jako různá zvířata: býci a krávy jsou první lidé až po Jákoba, ovce znázorňují Izraelity, psi Pelištejce, vlci Egypťany apod.

Navštivte také

Doména www.henoch.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 157075 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.henoch.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář